Що таке Запорізька Січ знає навіть школяр, а на питання, хто її заснував, більшість впевнено відповідає: Дмитро Вишневецький. Вислів «козак – вільна людина» закарбувався у свідомості з юних років. Та чи так це насправді? Чи є «відкритою книгою, в якій давно прочитані усі сторінки», Запорозька Січ?

Багатьом невідомо, що під цим словосполученням мається на увазі не одне, а декілька великих укріплень, і у народі як першого «запорізького гетьмана» прославили Предслава Лянцкоронського. А «козаками» спочатку називали найманих вояків, які несли вартову службу. Ними були як представники української нації, так і татари. Історія Запорізької Січі надзвичайно цікава.

Реконструкція Запорізької Січі
Реконструкція Запорізької Січі

Звідки пішли козакиПерші відомості про них датуються кінцем ХІІІ століття. Передумови їх появи – велика нейтральна територія (її називали Полем) та відсутність чітко окресленого кордону між землями руських князівств та Ордою. Навіть на початку ХVІ століття кримський хан писав до великого князя литовського: «То земля не моя і не твоя, лишень Богова», бо захоплювали цю «буферну зону» і русини, і татари.

Виникнення козацтва було пов’язане з необхідністю охорони кордонів, а також із можливістю степової здобичі. Кримські джерела ХV століття згадують татарських найманих козаків-вартових, які несли службу в Кафі. І там же говориться, що в 1474 році «козаки» золотоординського хана пограбували купецький караван. Це надзвичайно цікаві факти. Свідчать вони про вживаність слова «козак» у різних значеннях. Коротко кажучи, ним одночасно позначали і сторожів, і розбійників.

Образ запорозького козака
Образ запорозького козака

У 1492 році вперше фіксуються козаки-християни. Вони освоювали степове порубіжжя, яке не належало жодній країні. На відміну від татар, ці люди займалися переважно землеробством. Це привело до утворення окремої соціальної групи. Термін «козак» доповнився ще одним сенсом – «нікому не підлегла людина».Таким чином, виникнення козацтва обумовлене сусідством двох етносів, руського й татарського. Нічиї люди на нічиїй землі взаємно переймали одяг, мову, звичаї. Звідси причини появи тюркських елементів у козацькому побуті: шаровар, кобзи та іншого.

Так виглядав запорізький козак
Так виглядав запорізький козак

Чому з’явилася Січ

Ще до останньої чверті ХVІ століття козацтво залишалося заняттям, промислом у Полі. Але поступово воно почало сприйматися як військово-політична організація. Об’єднанню у спільноту сприяла необхідність виживання в умовах постійної небезпеки. Коротко про це говорить відоме прислів’я: «Один в Полі не воїн».

Запорізькі козаки
Запорізькі козаки

На перше місце виступає боротьба з набігами татар. Погроми ворогів були настільки руйнівними, що полонених на невільницьких ринках Криму та Стамбула продавали зв’язаними за шию по десятку. Свідок тих подій у 1548 році питав: «Чи ще залишилися люди у ваших землях, чи ні, і звідки їх там береться так багато?».

Для знищення татар прикордонні урядники Великого князівства Литовського та Польського королівства збирали й фінансували загони вояків, широко залучаючи козацтво. У 1516 році під орудою хмільницького старости Предслава Лянцкоронського вони ходили на Очаків. Згодом легендарна традиція прославила цю постать як першого «запорозького гетьмана».

Предслав Лянцкоронський
Предслав Лянцкоронський

Для тих, хто слідкує за датами: насправді на той час Запорозька Січ ще не існувала! Були укріплення біля Чернігова у Седневі, у Каневі, поблизу Кременчука у Переволочній, але всі вони знаходилися вище порогів Дніпра, і побудували їх не запорізькі, а реєстрові козаки.

А от людиною, яка вперше висунула проект організації регулярної прикордонної служби, став Остафій Іванович Дашкович, черкаський та канівський староста (1514-1535 рр.). Польський сейм схвально поставився до цього, але не виконав за браком коштів.

Поштовхом до об’єднання козаків у згуртований колектив стала поява харизматичного лідера, князя Дмитра Вишневецького. В історію він увійшов під прізвиськом Байда та як один з характерників. Власне з його ім’ям пов’язують виникнення Запорізької Січі.

Скільки їх було

На початку 1550-х років Вишневецький побудував за порогами Дніпра велике укріплення. Знаходилось воно на острові Хортиця. За останніми археологічними дослідженнями, фортеця була мурованою. Вона і є перша Запорізька Січ.

Дмитро Байда Вишневецький - засновник Запорізької Січі на острові Хортиця
Дмитро Байда Вишневецький – засновник Запорізької Січі на острові Хортиця

Місце обрали не випадково. Заснування оборонного пункту пов’язане з вигідною стратегічною позицією. Дніпро розділявся тут на рукави і утворював справжній лабіринт із плавневих та лісистих островів. Запорізька Січ була недосяжною для ворогів. Як писав у середині ХVІІІ століття французький інженер Боплан (який брав участь у зведенні Підгорецького замку), там «нічого не змогли би вдіяти усі турецькі сили». Виникнення Запорізької Січі саме тут пояснюють і як данину традиції. Ще грецький імператор Костянтин Багрянородний (905-959 рр.) згадує це місце як острів св. Григорія. Сюди у 1224 році з’їжджалися руські князі перед битвою на річці Калка.

Назва «Запорозька Січ» означає, що знаходилася вона за порогами Дніпра. Також етимологію слів виводять від «сікти». Але не голови ворогів, як подають деякі «історики», а у значенні «рубати ліс». Перші поселенці для місця проживання обирали недоступні для ворогів хащі. В них вони робили «сечі» – звільнені від дерев проходи. Пізніше це поняття переносилось на степові укріплення.

Територія Запорізької Січі
Територія Запорізької Січі

Врешті-решт Запорізька Січ стала сприйматися як символ козацької єдності, хоча її місцеперебування змінювалося декілька разів. Про це є відомості у декількох джерелах. Причини перенесення – руйнування укріплень ворогами, стратегічні міркування, епідемії. Іноді козаки шукали більш зручні місця для проживання. Усього за два з половиною століття зафіксовано заснування восьми Січей:

 • Хортицької;
 • Базавлуцької;
 • Томаківської;
 • Микитинської;
 • Чортомлицької;
 • Олешківської;
 • Кам’янської;
 • Нової, або Підпільненської.

Кожна з них існувала як козацька республіка, на засадах рівності та братерства. Відоме прислів’я говорить: «Січ – мати, Великий Луг – батько, отам треба й умирати».

Місця розташування Запорозьких січей
Місця розташування Запорозьких січей (з Вікіпедії)

Правова система та звичаї

Устрій Запорізької Січі був демократичним. Він будувався на таких засадах:

 • Не існувало кріпацтва.
 • Кожний міг використовувати землю для своїх господарських потреб.
 • Всі запорожці мали однакові виборчі права.
 • Всі рішення ухвалювали методом «загальної згоди».

Як казав Пилип Орлик, «козацький народ завжди висловлювався проти автократії». Утворення подібної системи відбулося не штучним, а природним шляхом. Закони склалися як необхідність в умовах постійної загрози.Запорізька Січ за зразок управління взяла модель чоловічого воїнського братства. Для нього характерна рівність усіх членів угрупування, перевага надається фізичній силі. Такий адміністративний уклад ґрунтується не на родовитості чи заможності, а на обранні витривалої людини, яка має швидку реакцію на небезпеку. Не було й розділення за етнічними ознаками, колективна воля нівелювала особисте «я».

Устрій Запорізької Січі
Устрій Запорізької Січі

Закони та устрій Запорізької Січі склалися у середині ХVІ століття і залишалися практично незмінними. У відомій пісні про Сагайдачного співається: «мені з жінкою не возиться», бо останніх не допускали в козацьке укріплення. Завдяки твору Миколи Васильовича Гоголя, всі знають, що суспільний звичай передбачав заміну хресного імені на прізвисько, саме така доля спіткала Тараса Бульбу. Також відбувалася ініціація – випробування на певні якості. Але найтяжчим іспитом для козаків стала ліквідація Запорізької Січі.

Велике руйнування

Козацька держава в очах правителів Московії, зокрема, Катерини II, завжди була занадто самостійною. Політичний устрій Росії не передбачав такого варіанту. «Вольності козацтва» дратували ще Петра І, тому ліквідація Запорізької Січі давно була вирішеною справою, потрібні були лише сприятливі умови.

Такий момент настав у 1775 році. Російсько-турецька війна переможно завершилася, вихід до Чорного моря був відкритий і допомога козаків стала непотрібною. Повертаючись з Криму, генерал Петро Текелій із великими силами оточив Запорізьку Січ. Козаки здалися, бо перевага сил була очевидною.

Знищення Запорізької Січі
Знищення Запорізької Січі

16 червня 1775 року російські війська повністю зруйнували Запорізьку Січ. Кошового отамана Петра Калнишевського разом із козацькою старшиною було звинувачено у державній зраді та засуджено до каторги.

У серпні Катерина II оприлюднила маніфест, в якому офіційно сповіщала про ліквідацію Запорізької Січі. Козаки в ньому були зображені як «кубло пияк та розбишак».

На місці укріплень залишилися руїни та могили, та Січ продовжувала жити у пам’яті народу, в його піснях і думах…

Показати друзям